ศาลแขวงพระนครใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (Electronic Monitoring)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 23 | 2 มกราคม 2562 14:28

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 25
ผบ3016/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ3036/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ3037/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
ผบ3064/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ3118/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ3201/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ม104/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
ม335/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:30
ม432/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
ม499/2560
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ม546/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
อ1001/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:30
อ1211/2560
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
อ1390/2560
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ1449/2560
นัดสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ1533/2561
ฟังผ่อนชำระฯ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ2250/2561
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ2263/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ300/2561
นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ353/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ3998/2557
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
อ40/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:30
อ466/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
อ531/2558
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 09:00
อ934/2561
นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00