ศาลแขวงพระนครใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (Electronic Monitoring)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 149
กอ499/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ2474/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ2483/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ2487/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ2543/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
ผบ2718/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:00
ผบ2816/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
ผบ3085/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:30
ผบ3130/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3131/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3132/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3133/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3134/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3135/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3136/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3137/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3138/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3165/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3166/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3167/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3168/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3169/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3170/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3171/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3172/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3173/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3179/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3221/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ3222/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ3223/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ3224/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ3225/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ3242/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ3243/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ3244/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ3245/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ3246/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ3247/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ3248/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ3249/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ3250/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ3251/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
ผบ3252/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:00
ผบ3253/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:00
ผบ3256/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:00
ผบ3296/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3310/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3311/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3312/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3313/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3314/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3315/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3316/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3317/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3318/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3319/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3320/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3336/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3337/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3338/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3339/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3360/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3377/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3378/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3407/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ผบ3425/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3426/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3427/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3428/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3429/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3430/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3431/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3434/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3457/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3458/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3459/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3460/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3461/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3462/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3463/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3464/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3465/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3466/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3467/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3472/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3473/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3474/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ3475/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3482/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3483/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3484/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3485/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3486/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3487/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ3488/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม429/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:00
ม468/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ม483/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ม484/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ม511/2561
สืบพยานโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ม529/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
ม537/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ม551/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ม628/2561
สืบพยานโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:30
ม634/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม646/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม647/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม652/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม663/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 09:00
ม672/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
ม675/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม676/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม677/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม678/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม679/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม680/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม683/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม684/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม685/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม686/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม687/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม688/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม689/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม690/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม696/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม701/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม708/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม712/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม713/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม721/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม732/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม742/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม808/2560
นัดฟังผลถอนฟ้อง /นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ม8320/2551
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13:30
อ1073/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:00
อ1092/2561
นัดสอบคำให้การ/ตรวจพยานหลักฐาน และฟังผลการออกหมายจับ ล2
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13:00
อ1268/2561
นัดสอบคำให้การ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
อ1760/2561
นัดฟังคำสั่งหรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 09:00
อ2006/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ2149/2560
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09:00
อ2232/2561
นัดฟังคำสั่งหรือฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ2342/2553
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ2729/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
อ3391/2554
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ4264/2559
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ538/2561
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09:00
อ6120/2553
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ920/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
อ991/2560
นัดพร้อมเพื่อฟังผลการผ่อนชำระ.
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00