ศาลแขวงพระนครใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (Electronic Monitoring)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 85
กอ396/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 10:00
กอ397/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
กอ409/2561
นัดไกล่เกลี่ย/
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
ผบ1074/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ1504/2561
นัดไกล่เกลี่ย ยื่นคำให้การ และสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ1833/2561
นัดสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13:30
ผบ1876/2561
นัดถอนฟ้อง ทำยอมหรือสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
ผบ1925/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ผบ1948/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13:00
ผบ2010/2560
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 14:30
ผบ2652/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2653/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2654/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2655/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2656/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2657/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2658/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2659/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2666/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2667/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2668/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2669/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2670/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2671/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2672/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2673/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2674/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2675/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2680/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2828/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ2949/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ผบ354/2561
สืบพยานโจทก์และพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13:00
ผบ3775/2560
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
ผบ790/2561
สืบพยานโจทก์/ทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
ม283/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ม288/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 09:00
ม451/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม472/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม473/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม478/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม490/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม495/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม507/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม509/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม510/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม511/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม512/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม513/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม514/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม515/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม516/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม525/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
ม526/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม527/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม530/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:00
ม531/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:00
ม546/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม566/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ม570/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13:00
อ1073/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13:00
อ111/2560
ฟังผลการชำระหนี้หรือนัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
อ1225/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ1329/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13:00
อ1481/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ162/2561
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09:00
อ1740/2548
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00
อ1770/2542
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ1941/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:00
อ1953/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:00
อ1954/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:00
อ1959/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:00
อ1960/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:00
อ1962/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 13:00
อ2161/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 10:00
อ2196/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
อ2205/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
อ2366/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ2417/2560
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 13:30
อ2435/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13:30
อ2661/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ2721/2560
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ2841/2560
นัดสอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13:30
อ2933/2559
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 09:00
อ3741/2557
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:00
อ439/2561
นัดสอบคำให้การ/ตรวจพยานฯ
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:00