ศาลแขวงพระนครใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 33
กอ209/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
ผบ1006/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.00 น.
ผบ1007/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.00 น.
ผบ1008/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1024/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1025/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1026/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1027/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1028/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1029/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1030/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1031/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1032/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1033/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1034/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1035/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1036/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ1037/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ166/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
ผบ245/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ993/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ994/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ995/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ม286/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 09.00-16.30
ม315/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00-16.30
ม319/2560
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 0 เวลา 9.00 น.
อ1409/2559
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.
อ241/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09.00-16.30
อ3182/2559
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 09.00-16.30
อ466/2560
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ923/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
อ934/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ เวลา 9.00 น.
อ991/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 09.00-16.30