ศาลแขวงพระนครใต้
English version Thai version  

ศาลแขวงพระนครใต้
ซอยเจริญกรุง 72/1 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120.

โทร. 02-2911021 | โทรสาร. 02-2911932
อีเมล์. bksmc@coj.go.th

เว็ปไซต์นี้เป็นการให้บริการเชิงข้อมูล ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้

ผู้เยี่ยมชม : 154,086