ศาลแขวงพระนครใต้


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
การปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM (Electronic Monitoring)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 23
กอ443/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กอ444/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
กอ460/2561
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 09:00
ผบ1827/2561
นัดพิจารณาคดี
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 09:00
ผบ1828/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ1895/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ1952/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 09:00
ผบ2745/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2762/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2768/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2921/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2922/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2923/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2924/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2925/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ2926/2561
นัดไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
อ157/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 09:30
อ1639/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
อ2307/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00
อ273/2561
สืบพยานจำเลย
เวลา 09:30
อ3973/2559
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 09:30
อ678/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13:30
อ999/2561
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ศูนย์ไกล่เกลี่ย เวลา 09:00