หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงพระนครใต้
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ผู้พิพากษา 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ค้นหาข้อมูลคดี  
อัตราค่านำหมาย  
เบอร์โทรศัพท์  
โครงสร้างการแบ่งงานภายใน  
แผนที่ศาล  
วิสัยทัศน์  
เขตอำนาจศาล  
บัญชีนัดความประจำเดือน  
วารสาร  
เกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราว  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ 
ผู้ดูแลระบบ 

เขตอำนาจศาล 

เขตอำนาจศาลแขวงพระนครใต้


1. เขตยานนาวา                                     4. เขตบางรัก
          - แขวงช่องนนทรี                                      - แขวงมหาพฤฒาราม
          - แขวงบางโพงพาง                                   - แขวงบางรัก
                                                                            - แขวงสีลม
2. เขตสาทร                                                       - แขวงสุริยวงศ์ 
          - แขวงทุ่งวัดดอน                                      - แขวงสี่พระยา 
          - แขวงทุ่งมหาเมฆ
          - แขวงยานนาวา                             5. เขตคลองเตย
                                                                            - แขวงคลองเตย
3. เขตบางคอแหลม                                          - แขวงคลองตัน
          - แขวงบางคอแหลม                                  - แขวงพระโขนง
          - แขวงบางโคล่
          - แขวงวัดพระยาไกร                       6. เขตวัฒนา
                                                                           - แขวงคลองเตยเหนือ
                                                                           - แขวงคลองตันเหนือ
                                                                           - แขวงพระโขนงเหนือ


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 11053