ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครใต้เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายนพคุณ หงษ์ทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่
เอกสารแนบ