ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลแขวงพระนครใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสถานที่ศาลแขวงพระนครใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


เอกสารแนบ