ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครใต้ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงพระนครใต้

ศาลแขวงพระนครใต้ให้การต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาผู้พิพากษาภาค ๑ และคณะ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาตรวจราชการศาลแขวงพระนครใต้


เอกสารแนบ