ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Municipal Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครใต้ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม พนักงานขับรถยนต์

ศาลแขวงพระนครใต้ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม พนักงานขับรถยนต์


เอกสารแนบ