ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการอบรม หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการและลูกจ้างผู้ได้รับการแต่งตั้งใหม่


เอกสารแนบ