ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แจ้งเพื่อทราบ วันนี้ 26/9/2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ระบบไฟฟ้าของศาลแขวงพระนครใต้มีปัญหา ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อราชการ TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการปฏิบัติธรรมทำดีด้วยใจ รวมพลังแห่งความภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙

ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการปฏิบัติธรรมทำดีด้วยใจ รวมพลังแห่งความภักดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙


เอกสารแนบ