ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Municipal Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

เจ้าหน้าที่ราชฑัณฑ์เข้าเยี่ยมคารวะ และขอพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้

เจ้าหน้าที่ราชฑัณฑ์เข้าเยี่ยมคารวะ และขอพรปีใหม่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้


เอกสารแนบ