ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Municipal Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงพระนครใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารแนบ