ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครใต้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน

ศาลแขวงพระนครใต้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน


เอกสารแนบ