ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น


เอกสารแนบ