ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครใต้ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ท่านใหม่ คณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงพระนครใต้

ศาลแขวงพระนครใต้ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ท่านใหม่ คณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสที่ย้ายมารับราชการที่ศาลแขวงพระนครใต้


เอกสารแนบ