ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

พนักงานอัยการเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่

พนักงานอัยการเข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ