ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครใต้จัดพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

ศาลแขวงพระนครใต้จัดพิธีสรงน้ำพระ พิธีรดน้ำขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑


เอกสารแนบ