ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

เรื่อง ศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และผู้พิพากษาอาวุโสฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

เรื่อง ศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ และผู้พิพากษาอาวุโสฯ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑


เอกสารแนบ