ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ บวงสรวงยอดประสาทศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี๒๕๖๑

ศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ บวงสรวงยอดประสาทศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรม และเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี๒๕๖๑


เอกสารแนบ