ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ศาลแขวงพระนครใต้จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ และย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น

ศาลแขวงพระนครใต้จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรมเนื่องในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ และย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น


เอกสารแนบ