ศาลแขวงพระนครใต้


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ The Bangkok South Kwaeng Court TEL. 0 2291 1021 E-mail : bksmc@coj.go.th

ประกาศ สำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ บริเวณรอบอาคารศาลแขวงพระนครใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารแนบ